Financieel overzicht 2012

Het financieel overzicht van de stichting over het jaar 2012

Ontvangsten (baten)

Particulieren € 15.216
Kerken en verenigingen € 12.861
Financiële adopties € 16.540
Overige ontvangsten € 4.239
Totale ontvangsten € 48.856

 

Uitgaven (lasten)

Afdracht aan Suriname € 23.449
Reis- en verblijfkosten € 4.077
Rondschrijfbrieven € 4.111
Verzekeringen € 2.645
Telefoonkosten € 845
Contributie en abonnementen € 722
Overige kosten € 6.233
Totale uitgaven € 42.082

Voordelig resultaat: € 6.774