Financieel overzicht 2013

Het financieel overzicht van de stichting over het jaar 2013

Ontvangsten (baten)

Particulieren € 16.475
Kerken en verenigingen € 10.583
Financiële adopties € 17.538
Overige ontvangsten € 8.629
Totale ontvangsten € 53.225

 

Uitgaven (lasten)

Afdracht aan Suriname € 24.390
Voorziening groot onderhoud € 10.000
Reis- en verblijfkosten € 3.685
Rondschrijfbrieven € 3.435
Verzekeringen € 1.791
Telefoonkosten € 582
Contributie en abonnementen € 659
Overige kosten € 1.784
Totale uitgaven € 46.326

Voordelig resultaat: € 6.899