Financieel overzicht 2014

Het financieel overzicht van de stichting over het jaar 2014

Ontvangsten (baten)

Particulieren € 14.870
Kerken en verenigingen € 11.507
Financiële adopties € 14.459
Overige ontvangsten € 4.159
Totale ontvangsten € 44.996

 

Uitgaven (lasten)

Afdracht aan Suriname € 21.035
Voorziening groot onderhoud € 10.000
Reis- en verblijfkosten € 3.338
Rondschrijfbrieven € 3.351
Verzekeringen € 417
Telefoonkosten € 576
Contributie en abonnementen € 377
Overige kosten € 1.884
Totale uitgaven € 41.032

Voordelig resultaat: € 3.964