Financieel overzicht 2015

Het financieel overzicht van de stichting over het jaar 2015

Ontvangsten (baten)

Particulieren € 13.807
Kerken en verenigingen € 17.263
Financiële adopties € 14.340
Overige ontvangsten € 5.586
Totale ontvangsten € 50.997

 

Uitgaven (lasten)

Afdracht aan Suriname € 35.795
Reis- en verblijfkosten* € 7.915
Onderhoud ** € 3.000
Rondschrijfbrieven € 2.194
Verzekeringen € 0
Telefoonkosten € 311
Contributie en abonnementen € 35
Overige kosten € 1.386
Totale uitgaven € 50.636

Voordelig resultaat: € 361

* inclusief reservering 50-jarig bestaan

** naar onderhoudsreserve o.a. houtluis