Financieel overzicht 2016

Het financieel overzicht van de stichting over het jaar 2016

Ontvangsten (baten)

Particulieren € 12.290
Kerken en verenigingen € 9.375
Financiële adopties € 12.220
Overige ontvangsten € 504
Totale ontvangsten € 34.389

 

Uitgaven (lasten)

Afdracht aan Suriname € 37.661
Reis- en verblijfkosten* € 6.821
Onderhoud ** € 0
Rondschrijfbrieven € 1.691
Verzekeringen € 0
Telefoonkosten € 203
Contributie en abonnementen € 137
Overige kosten € 1.000
Totale uitgaven € 47.513

Resultaat: € -13.124

* inclusief kosten 50-jarig bestaan / boekencontrole

** naar onderhoudsreserve o.a. houtluis