Financieel overzicht 2017

Het financieel overzicht van de stichting over het jaar 2017

Ontvangsten (baten)

Particulieren € 11.887
Kerken en verenigingen € 542
Financiële adopties € 9.434
Overige ontvangsten € 1.006
Totale ontvangsten € 22.869

 

Uitgaven (lasten)

Afdracht aan Suriname € 13.626
Reis- en verblijfkosten* € 2.924
Onderhoud ** € 0
Rondschrijfbrieven € 0
Verzekeringen € 0
Telefoonkosten € 0
Contributie en abonnementen € 137
Overige kosten € 1.060
Totale uitgaven € 17.747

Resultaat: € 5.122