Lieve Samuël vrienden

Emmen, 5 juni 2018

Lieve Samuël Vrienden.

Met pijn in ons hart moeten we u vertellen dat dit schrijven een “nood” zaak is geworden. Wellicht zult u zich al afgevraagd hebben : Het is al meer dan 2 jaar geleden dat we iets gehoord. De laatste Samuël Nieuws is door ons verzorgd omdat we daar waren met het 50 jarig bestaan.

Daarna is het niet goed gegaan, daarvoor waren er ook al misverstanden in de communicatie. Na het vertrek van br. Jannash, voorzitter Suriname, en de Nederlandse leiding, Lammie en Tineke, is het bergafwaarts gegaan. De huidige voorzitter heeft of had kennelijk iets anders in gedachten. Men ging een andere koers varen!

Er was geen, of steeds minder overleg in bepaalde zaken, zoals bv. Interne zaken, financiën, de kinderen en zo meer. Geen stof om Samuël Nieuws te versturen naar de vrienden en donateurs. Zo kunnen we niet verder, er is wederzijds geen vertrouwen meer.

Wij, L. en L., zijn in 1966 van start gegaan in geloofsvertrouwen. Een leeg huis. God heeft al die jaren voor ons gezorgd mede door uw steun en gebed. Nooit zijn we iets tekort gekomen. Ons huis stond altijd zeer positief aangeschreven, nu het tegenovergestelde! Wij krijgen nu te horen: Het hart is eruit.
Dit is niet onze opdracht geweest, dit is niet wat God wil. Er rust geen zegen meer op het werk. Het voelt nu niet meer als ons kinderhuis Samuël dat wij samen met God zijn begonnen. Wij kunnen niet anders dan het overlaten aan de mensen die “denken” dat ze het kunnen.
Ons motto was en is nog altijd: Bid en werk! Zonder dat kan niets stand houden. Er is één gebed in ons hart: ga in gedachten terug naar 1 mei 1966 en zie wat God al die jaren heeft gedaan.

Alles mag best wat anders gaan, maar men moet het doel voor ogen houden.

  1. Het kind moet worden beschermd zonder onderscheid van ras, geloof of nationaliteit.
  2. Het kind moet in de gelegenheid worden gesteld zich op een normale wijze te ontwikkelen zowel in materieel als geestelijk opzicht.
  3. Het kind dat honger lijdt moet gevoed worden. Het kind moet verzorgd worden. Het lichamelijk of geestelijk gebrekkig kind moet geholpen worden: het onvoldoende aangepaste kind moet heropgevoed worden.
  4. Het kind moet worden opgevoed in het bewustzijn dat het zijn beste krachten in dienst moet stellen van zijn medemens.

Dit is vastgelegd in het handvat van de Internationale Union of Child Welfare van 1923 en herzien in 1948.

Boven alles het verwachten van onze Hemelse Vader en Jezus liefde voor de kinderen dat heeft eeuwigheidswaarde.

Vriendelijke groeten van Lammie en Lucky