Financiële verantwoording

Bekijk hier de financiële verantwoording van de Stichting Kinderhuis Samuël, met de staat van baten en lasten en een eventuele toelichting hierop.

202020192018
Ontvangsten
particulieren1.7763.2575.990
kerken en verenigingen300550750
financiële adopties1.0891.5625.031
overige ontvangsten3.0434.4211.429
Totaal6.2089.79013.200
Uitgaven
afdracht aan Suriname11.8004.7502.850
contr. en abonnementen137137137
overige kosten909254543
Totaal12.8465.1413.530
Resultaat-6.6384.6499.670