Financiële verantwoording

Bekijk hier de financiële verantwoording van de Stichting Kinderhuis Samuël, met de staat van baten en lasten en een eventuele toelichting hierop.

 

2017

2016

2015

2014

2013