ANBI status

Stichting Kinderhuis Samuel Nederland  is bij de Belastingdienst bekend met het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 8160.81.700.

Daar staan wij geregistreerd als een ANBI instelling (Algemeen nut beogende instellingen).

Uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.