Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de Stichting Kinderhuis Samuël


2017 januari

We hebben geen informatie ontvangen t.b.v. het uitbrengen van de kerstuitgave van Samuel Nieuws. Graag willen we u langs deze weg bijpraten t.a.v. een aantal ontwikkeling in het afgelopen jaar.

In mei mochten we aanwezig zijn bij de viering van het 50 jarig bestaan. Een bijzonder gedenkwaardige dag. In de laatste uitgave van Samuel Nieuws konden we daar uitgebreid bij stil staan.
Daarbij konden we ook melding maken van een “wensenlijstje”. In het bijzonder de vervanging van diverse huishoudelijke apparatuur. De reactie in de daaropvolgende maanden was zeer bemoedigend. Inmiddels zijn vele apparaten vervangen. Erg fijn.

Daarnaast zijn ook bijzondere giften binnengekomen uit het binnen- en buitenland:

  • Suriname: veelal in natura zoals brood, rijst, kaas en maaltijden
  • Nederland: o.a. schoenendozen en overige dozen met inhoud. Naast de financiële bijdragen.
  • USA: bijdragen t.b.v. schoolkleding, melk en melkproducten.

De totale uitgaven en ontvangsten over 2016 kunt u hier vinden. Deze zijn niet in evenwicht. We hebben aanzienlijk meer uitgegeven dan dat we hebben ontvangen. Dat was mede mogelijk door de reserveringen van de afgelopen jaren t.b.v. de bestrijding van de houtluisplaag aan de Flustraat.

De personele bezetting laat zeer te wensen over. Het is bijzonder lastig om voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Door het teruglopend aantal personeelsleden is ook het aantal kinderen dat onderdak heeft in de beide huizen afgenomen.
Dit is een voortdurende zorg en uitdaging.


2016 november

In het najaar zijn we naar Suriname afgereisd.
Met als belangrijkste reden het uitvoeren van een boekencontrole. We zijn daarin niet geslaagd. We zijn niet in de gelegenheid gesteld om een oordeel te kunnen geven over de volledigheid en juistheid van de financiële verantwoording. We hebben slechts een gedeelte van de boekhouding kunnen inzien.


2016 mei

Klik hier om de laatste Niewsbrief (mei 2016) te lezen